Начало arrow Всички броеве arrow Семеен капитал arrow Как да купим употребяван автомобил на изплащане
Новинарски флаш

Вижте новите кафемашини и кафеавтомати Saeco

 

 
powered_by.png, 1 kB
Как да купим употребяван автомобил на изплащане Печат
Автор Иван Стойков   
ImageВъпреки ръста на закупените нови автомобили покупката на употребявани такива все още е широко популярна. Начините за закупуване на автомобил, независимо дали е нов или употребяван, са няколко. На първо място, хората, разполагащи с пълната сума, могат да заплатят пълната цена на автомобила и с това покупката приключва. Вторият начин е покупка на изплащане. Това е вариант за хора, които нямат необходимата сума в наличност.

Начините за покупка на изплащане най-общо бихме могли да кажем, че са два – автокредит или автолизинг. Съществува и трети начин за покупка – разсрочено плащане. Този вариант няма особено голямо приложение, тъй като предполага отсъствие на оскъпяване (лихва, такси и др.), а липсата на оскъпяване лишава продавача от допълнителни приходи.

И все пак, ако някой попадне на такава оферта, нека се възползва от нея. Въпреки всичко би следвало да се проверят условията на разсроченото плащане и дали то е такова наистина. Често оферти, обявени като разсрочено плащане, могат да се окажат в действителност лизинг или кредит.

Малко са хората, които могат да си позволят заплащане наведнъж на пълната сума (особено ако става въпрос за нов автомобил). Разглеждайки възможностите за закупуване на употребяван автомобил, следва да се вземе предвид, че те като цяло са по-евтини от новите. Независимо от това има употребявани автомобили, които са достатъчно скъпи, за да се платят наведнъж. В този случай като алтернатива остават автокредитът и автолизингът.

Покупката на употребяван автомобил

В миналия брой на в. „Всеки дом” стана въпрос за лизинга и кредитите, а в частност беше отделено специално внимание на автокредитите и автолизингите. В настоящия материал отново ще стане дума за тях, като причината е, че съществуват подробности, на които хората не обръщат достатъчно внимание или за които просто не знаят. Една от тези подробности, свързана с покупката на употребяван автомобил, е възрастта му и срокът на кредита или автолизинга.

Възраст на автомобила и срок на кредита

При кандидатстване за автокредит/автолизинг едно от задължителните условия е посочването на срока на кредита и годината на производство на автомобила. Много е вероятно желанието на кандидата да не бъде удовлетворено най-малко по две причини: желаният от него срок на изплащане е твърде дълъг или възрастта на автомобила е твърде голяма. За да се стигне до това състояние (отхвърляне на кандидатурата или липса на оферта), влияние оказва именно сборът от срока на кредита и възрастта на автомобила, за който финансиращите институции (различен при всяка от тях) определят максимален размер. Как всъщност се формира той? Да вземем например автомобил, произведен през 2001 г. - това означава, че възрастта му в момента е 6 години. Ако за срок на кредита поставим 2 години, то сумата от тези два компонента е 8 (6+2). Това означава, че кандидатът би получил оферта за всички комбинации, удовлетворяващи, но  ненадхвърлящи това число. Разбира се, това не е категорично правило, т.е. има ограничения за максималната възраст на автомобила и срока на кредита, които кредиторите поставят. Добре е да се запознаете с праговете, поставяни от кредиторите. Това е добра отправна точка и дава точна представа за възможния срок, за който можете да кандидатствате. Друга отправна точка е и максималният срок на кредита, който се предлага. Той може да бъде водещ, ако се знаят максималният сбор на срока на кредита и възрастта на автомобила. Знаейки този срок, кандидатът може да определи максималната възраст на автомобила, който може да закупи чрез такъв тип финансиране. От казаното дотук можем да обобщим, че срокът на кредита и възрастта на автомобила са в пряка връзка и отчитането на този факт съвсем не е без значение.

Ограничения

Имайки предвид детайлите, описани по-горе, определянето на сумата на кредита става значително по-лесно и бързо. Нека разгледаме кратка примерна ситуация. Купувач решава да закупи употребяван автомобил, произведен през 2004 г. (възраст 3 години). Приемаме, че е проучил и знае, че максималният сбор (срок и възраст на автомобила) при дадена финансираща институция е 8. Това означава, че според сумата максималният срок, за който би могъл да кандидатства, е 5 години. Разбира се, това далеч не означава, че кандидатът ще получи този кредит, тъй като съществува ограничение и за срока. Да кажем, че то е 4 години за употребявани автомобили. В този случай се получава споменатото по-горе ограничение на възможните комбинации. Какво по-точно се има предвид. Ако купувачът кандидатства за споменатия автомобил, то той би получил възможност за кредит максимум 4 години. Такива са ограниченията. От друга страна, ако реши да се възползва от максималния срок, това означава, че ще може да кандидатства за автомобил, произведен най-късно 2002 година.
Друг ограничител е размерът на самоучастието. Що се отнася до него, трябва да се има предвид, че то варира от 5% до 30% от стойността на автомобила с ДДС. Казваме това, за да се знае, че колкото е по-висока цената на автомобила, толкова по-високо в абсолютна сума ще е самоучастието на купувача. Това има значение, тъй като ако купувачът не разполага с тази първоначална сума, то той не би могъл да получи кредита. Алтернативи са изчакване до набиране на сумата или търсене на по-евтин автомобил. Съществува и трети вариант, в който купувачът да избере кредитираща институция, която ще му предостави възможност за финансиране и на самоучастието.
Размерът на кредита също е от значение. Той има отношение към месечните погасителни вноски и платежоспособността на кандидата.

Ако сте решили да закупите употребяван автомобил, първо проучете максималната възраст на автомобилите, за които финансиращите институции предоставят кредит/лизинг, и максималните срокове на погасяване. След като ви е известна максималната възраст на автомобила, изяснете каква е максималната сума, която купувачът е готов да плати за него. И изберете най-добрата оферта, което не е никак лесна задача.

 
< Предишна   Следваща >


© 2020 Всеки дом