Новинарски флаш
Вижте промоциите от мебели Лабиринт този месец
 
powered_by.png, 1 kB
10 години.... Печат
Автор Всеки Дом   

10 години – Денонощна гореща телефонна линия за преживели насилие 

На 1 октомври 1997 г. в общественото пространство стартира работа Денонощната гореща телефонна линия за преживели насилие (ГТЛ). Програмата е изградена и създадена от екипа на фондация „Асоциация Анимус” по модел на Women’s Aid Federation в Бристол, Великобритания. Линията тръгва с финансовата помощ на Charity Know How, Великобритания, Staples Trust, Великобритания, и Democracy Commission Grants към посолството на САЩ. И поставя основите на развитието на различни програми в подкрепа на пострадали от насилие, в началото предимно на жени, а по-късно и деца. Първоначално съмненията, че програмата ще се приеме добре от обществото, ще бъде разпозната от хората, към които е адресирана, са естествени.

Развитието й обаче ги опровергава – за изминалите 10 години на горещата линия са се обадили 15 487 човека.
Телефонът предоставя денонощно емоционална подкрепа, кризисно консултиране и информация на жени, пострадали от домашно и сексуално насилие, трафик с цел сексуална експлоатация и друг вид злоупотреба, както и на деца и юноши, свидетели и пострадали от насилие и техните близки. Сред обаждащите се най-много са тези, които искат да споделят и търсят помощ, за да се избавят от домашно насилие (58%, или 7857 души).


През годините програмата се развива. От септември 1999 г. вече се предоставя и безплатна юридическа консултация за жени, преживели насилие. От октомври 2000 г. на телефона започват да отговарят квалифицирани хора, които оказват емоционална помощ и подкрепа и на юноши – младежи и девойки, пострадали от насилие.Денонощната гореща телефонна линия за преживели насилие е уникална с това, че тя се обслужва само от доброволци.

От стартирането й до момента зад телефона са стояли общо 181 консултанти. Това са психолози, социални работници, лекари, юристи, но също така и специалисти в областта на икономиката, историята, химията, литературата. В момента екип от 28 доброволки е на разположение на всеки, който иска да сподели за свой проблем, иска да получи разбиране, да получи помощ, за да продължи живота си.
През годините програмата просъществува благодарение на финансовата подкрепа на множество спонсори.

Днес програмата е подкрепена в рамките на два проекта: „Да помогнем на децата и родителите им да намерят, изградят и запазят семейството, от което се нуждаят” (по програма ФАР към МТСП) и „Програми за реинтеграция на жертви на трафик в България” (ProVictimis). Благодарение на БТК линията запазва номера си през годините. А той е 02 981 76 86. И там винаги има някой, който е готов да ви изслуша, да ви подаде ръка, за да се справите с неприятностите на живота.

 
< Предишна   Следваща >


© 2020 Всеки дом