Новинарски флаш

vsekidom.com използва софтуерни разработки на Pitopy

 
powered_by.png, 1 kB
България Печат
Автор Отбор Карък   
1.По времето на цар Петър се ражда прочутото през Средните векове ................................................., което през следващите векове разпрострира своето влияние до Атлантическия океан. Идеите на ............................................ имат изключително въздействие в средновековния свят най-вече върху  френските катари и албигойци, италианските патарени, руските стриголници и т.н.

2.През XV-XVI в. в Османската империя съществуват категории българско население разполагащи с привилегии,  данъчни облегчения и свои командири. Това се отнася например за военизираното население – войнуци, мартолоси, власи, дервенджии идр. За какво са отговаряли :
Войнуците .........................................................................................................................................................
Дервенджиите ...................................................................................................................................................
Власите ..............................................................................................................................................................
Мартолосите ......................................................................................................................................................

3.Светското име на .................................................................. (1793-1813) е Стойко Владиславов. Роден е в Котел. Около 30 години работи като учител и книжовник в родния си град, а по-късно и в карнобатските села. От 1803 г. работи в Румъния, където се заема да обобщи дългия си жизнен път и създава своята ръкописна автобиография.

4.Княз Дондуков-Корсаков възлага на С. Лукиянов – управляващ Съдебния отдел при Управлението на руския императорски комисар в България, да подготви проект за ..............................................................

5.През 1890 – 1892 г. е създадена ............................................... партия. В основата й е група от Либералната партия сформирана около Стефан Стамболов.
През 1891 г. Д. Благоев основава ....................................................................................................... партия.
През 1895 г. д-р. В. Радославов основава ......................................................................................... партия.
През 1896 г. бившата Либерална партия на Каравелов се трансформира в .................................. партия.

6.На 14 април 1925 г. сутринта четата на В. Икономов извършва покушение срещу цар Борис в Арабаконашкия проход. Същият ден следобед е застрелян о.з. ген. Коста Георгиев, председател на Демократическия сговор в София. Два дена по-късно .................................................................................

7....................................................................... възниква като институция през 1888 г., но дълго време обитава няколко сгради. Благодарение на завещание, включващо 7 милиона златни лева и място от 10 декара, придобива собствена сграда. Тя е построена на мястото на един от прочутите софийски ханове – Молловия, разположен на входа на София. Строежът на започва 1924 г. и завършва през 1934 г.

8.Една от първите модерни европейски сгради в центъра на София е .......................................................... Строежът е започнал през 1895 г. Архитект и проектант е чехът Антонин Колар. Фасадата е издържана в стил неоренесанс. Ясно се открояват различните подходи при оформлението на етажите, които първоначално били два, но в последствие е построен и трети.  На първия етаж е оформена поредица от салони. Стените са тапицирани в коприна и украсени с гипсови декорирани тавани.

9.Първата седмица след началото на Великия пост е т.н. Чиста седмица, в която всеки ден си има име: Чисти понеделник, Черен вторник, Луда сряда, Въргоглав четвъртък, Черен петък, ...................................... . Безпорно най-интересният ден в тази седмица в събота, посветена на християнския светец св. дълекомъченик ...................................... .

10.......................................... заема площ от около 14 000 км2. Той е част от морфоструктурата на Балканидите, оформила се на границата между мезозойската и неозойската ера. Състои се от правилни гънки антиклинали и синклинали, често наричани юротипни. Те са разположени успоредно едни на други. През терциера той е бил подложен на трикратни издигания, които са се редували с периоди на относителен покой, когато са се оформят денудационните заравнености, проломите на реките и скаровидната речна мрежа. Областта на ......................................... се отличава с хълмист, нископланински и отчасти планински релеф.
 
< Предишна   Следваща >


© 2021 Всеки дом