Внимавайте какво и откъде пазарувате
Автор Всеки Дом   

ImageПлодовете и зеленчуците, които се продават на пазара, трябва да бъдат окачествени, опаковани, маркирани и етикетирани, както изискват 47-те действащи маркетингови стандарти на ЕС. При неспазване на разпоредбата глобата за физически лица е от 600 до 2000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица санкцията е от 2000 до 5000 лв.

Във фактурата и другите документи задължително трябва да се вписват класът на качество и страната на произход на стоката, както и местоназначението, когато продукцията е предназначена за преработка. Потребителите също могат да искат да видят документите произход на стоката, ако имат съмнения.

Глобите за търговците, които нарушават закона за организацията на пазарите за земеделски продукти, ще бъдат налагани от инспекторите по контрол на качеството на пресните плодове и зеленчуци в Областните дирекции “Земеделие и гори”. Актове ще се съставят на търговци и производители, ако откажат достъп до местата за проверка и до транспортните средства, с които се превозва продукцията им.

Глоба ще има и ако търговците не дадат информация или не представят документи, необходими за организиране и извършване на проверката за съответствие. И при двата случая санкцията е от 1000 до 3000 лв. за физически и между 3000 и 5000 лв. за юридически лица. От 5000 до 7000 лв. е глобата, ако се продават пресни плодове и зеленчуци, за които е съставен констативен протокол. Такива партиди не могат да бъдат премествани без писменото разрешение на инспектор.