Ако изгубите здравната си книжка
Автор Всеки Дом   

При изгубване, кражба или унищожаване на издадена здравноосигурителна книжка трябва да се подаде молба-декларация по образец до директора на РЗОК от здравноосигуреното лице. Изгубената, открадната или унищожена здравноосигурителна книжка се обявява от директора на РЗОК за невалидна. Обявлението за невалидността се публикува на официалната електронна страница на РЗОК. Здравноосигуреното лице трябва да заплати за новата здравноосигурителна книжка 0.59 лв., за което РЗОК му издава документ.
До три дни здравноосигуреният трябва да представи на избрания от него общопрактикуващ лекар протокола и новата здравноосигурителна книжка за заверка.