Нови детски площадки в столицата
Автор Всеки Дом   

Средствата в размер на 2 милиона лева са отпуснати от Специализирания общински приватизационен фонд. В момента се провеждат конкурсите за избор на изпълнители, като в район Искър вече е избран изпълнител за изграждане на детски парк.
Броят, площите и местоположението на детските площи се определя от районните администрации. Задължително условие е одобрените работните проекти да се съгласувани в съответствие с изискванията на националното законодателство, както и да отговарят на европейските норми за безопасност при експлоатацията. Площадките ще се изграждат в зелени площи, градинки и паркови пространства безспорна общинска собственост.

По нареждане на кмета на София Бойко Борисов направление „Зелена система и екология” e извършило през пролетта мащабна проверка за състоянието на наличните в столицата детски площадки. В резултат на проверката е констатирано, че броят на площадките в разрастващия се град е недостатъчен, а значителен брой от съществуващите вече площадки не са в добро състояние.