Трафик на хора: време за действие
Автор Всеки Дом   

Специална пресконференция постави началото на десетдневна инициатива в цялата страна по повод обявяването на Европейския ден за борба с трафика на хора. Събития ще бъдат организирани в градовете София, Пловдив, Варна, Пазарджик, Русе, Бургас и региона в партньорство с Международна организация по миграция. Европейският ден за борба с трафика на хора представлява важен елемент от дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за превенция и борба с трафика на хора. Отбелязването на Европейския ден за борба с трафика на хора през 2007 г. цели повишаване чувствителността на обществото към този феномен, водещ до сериозно нарушаване на основните права на човека. Инициативата е насочена към подобряване на разбирането за проблемите, свързани трафика и мерките, които трябва да се предприемат за неговото противодействие.