Откриха рампа за хора с увреждания пред „Св. Ал. Невски“
Автор Всеки Дом   
Image
Стартира национална кампания „Архитектурна достъпност на хора с увреждания до духовните символи на България”. Кампанията стартира с откриването на специална рампа към храм-паметника „Св. Александър Невски”, която ще осигури достъп на хората с увреждания. Изграждането на рампата е един изключително хуманен акт, който ще позволи вече и християнската религия да бъде достъпна. България е страна, в която обществените сгради са недостъпни за хора с увреждания. Според европейските и световните стандарти публичните и обществените сгради трябва да бъдат изцяло адаптирани за тези граждани. Архитектурните бариери са най-сериозната пречка за тяхната интеграция. Статистиката сочи, че всяка година в България около 2000 души се инвалидизират вследствие на автомобилни катастрофи, трудови злополуки, родилни травми, неправилно лечение и болести.