Две тарифи на цената на водата за битови нужди от догодина
Автор Всеки Дом   

От следващата година ще има две тарифи на цената на водата за битови нужди, съобщиха от ДКЕВР. По по-ниски цени ще се плащат определено количество вода, което най-вероятно ще е до 3 куб.м. на член от семейство. Потребената над тези количества вода ще струва по-скъпо. Двете тарифи ще се въведат по различно време за отделните градове. До седмица-две обаче водата ще поскъпне в 18 града. От началото на годината „Софийска вода” е монтирала 4000 общи водомери. Дружеството е инвестирало в този проект над 570 000 лв. Това са част от мерките, които компанията предприема за намаляване на неотчетените водни количества. Монтирането на общите водомери ще осигури по-точно измерване и по-добър мониторинг на водопотреблението. Общите водомери се монтират и поддържат от „Софийска вода”. Те се отчитат всеки месец от инкасаторите на дружеството по определен график. Тези водомери измерват общото количество вода, което се изразходва в дадена сграда – жилищни блокове, къщи, вили, търговски и промишлени обекти. След общия водомер може да се инсталира индивидуален (контролен) водомер за всеки отделен обособен имот на потребителите.