Познайте автора на картините - отговори
Автор Отбор Карък   
1. Repin
2. Monet
3. Duerer
4. Goya
5. Rembrandt
6. Renoir
7. Raphael
8. Dali