Банки и лога
Автор Отбор Инат   

 Срещу логото на всяка банка напишете нейното име:

Image

 

А колко анаграми можете да съставите от думата
Г Р А М А Т И Ч Е С К И ?