Архив на в-к Всеки дом
файловете са в Adobe PDF формат (с големина 3 - 15 Mb)
  Всеки Дом Северозапад   Всеки Дом Югоизток
  Брой 33.2008   Брой 33.2008