Начало arrow Семеен капитал arrow Жилищните кредити се оскъпяват от таксите по заема
Новинарски флаш

vsekidom.com използва виртуализация на сървъри от No5.digital

 
powered_by.png, 1 kB
Жилищните кредити се оскъпяват от таксите по заема Печат
Автор Иван Стойков   

ImageАко изплащате заем или пък кандидатствате за такъв, вероятно вече сте разбрали, че ипотечният кредит не е само сума, срок и лихва. Освен всички необходими документи, за да даде парите, банката изисква и да се заплатят определени такси. Още при подаването на документите заемателят се сблъсква с първата от тях.

Такса за разглеждане на документи
Размерът на тази такса е толкова различен, колкото са и банките. По тази причина е невъзможно да кажем определен размер. Обикновено разглеждането на документите се посочва като фиксирана сума, но при някои от банките се определя и като процент от кредита. Там практиката е таксата да е не по-малко от дадена сума и/или не по-голяма от друга.
Наблюденията върху банковия сектор показват, че въпреки обикновената практика да се изисква такса за разглеждане на документи такава може и да няма. Когато банката изисква подобна, таксата може да варира от 10, 20 лв. до около 80 лв., респективно равностойността в съответната валута на кредита (ако банката има практика да взема таксата във валутата на кредита).

Като първоначален разход почти всички банки го изискват. Въпреки това не го променят често. Така например за изминалите 8 месеца само три банки са променяли тази такса – едната я повиши двойно, другите две я намалиха. Една банка дори я премахна.
Подаването на документите е само една от първите стъпки при кандидатстването за кредит. Без обаче да се знае стойността на имота, който се предлага за обезпечение, трудно би могло да се определи какъв кредит може да вземе кандидатът. Определянето на стойността на имота, предложен за обезпечение, се извършва от оценител и за това се заплаща такса. И това е такса за оценка на обезпечението
Тя се заплаща на оценителя за оценка на купувания имот. Разнообрзието от размери на този разход също е достатъчно голямо. Някои банки определят таксата като процент от размера на кредита, други като процент върху стойността на имота. Съществуват минимални и максимални суми, в зависимост от имота или размера на заема. Въпреки това може да се каже, че средната такса за оценка на имот в момента е около 120 лв. Като долна граница може да се определи такса в размер на 50 лв. например. При горната граница ситуацията е малко по-различна. Може да се наложи кандидатът да плати дори повече от 200 лв. Допълнителни вариации са възможни при отделните валути. Възможно е дори такава такса да не се изисква. Впечатление прави, че от началото на годината няколко банки коригираха този разход за клиента, при това основно в посока завишаване.
Изброените дотук такси са първоначални, но с тях задълженията не приключват. Има още една. Когато кредитът бъде одобрен и банката реши да го отпусне на кандидата, самото превеждане (получаване) на сумата се нарича усвояване. За това също има такса.

Такса за усвояване на кредита
Тя е основната такса, начислявана от всички банки. Еднократна е и стойността й е процент от размера на кредита. При различните банки за различните им продукти таксата се движи в границите 0.50% - 2% от размера на кредита. От началото на годината няколко банки правиха корекции по тази такса, като я увеличиха. Нещо повече – някои от тях завишиха този разход за клиента двойно. Разбира се, имаше и понижения. Всъщност тази такса може да бъде определена като относително динамична. Банките правят промени по нея, но ясно очертана тенденция в каква посока няма. Част от тях я понижават, други повишават.
След като кредитът вече е факт, следва неговото текущо обслужване. Заемателят трябва редовно да си погасява месечните вноски, а за управлението на кредита банката събира такса.

Годишна такса за управление
Свързана е с обслужването на кредита. Тъй като е годишна, тя се взема еднократно всяка година и се начислява върху остатъка по главницата. Като цяло банките не правят големи промени тук. Забелязва се дори известно изравняване на годишните такси за управление при различните трезори. Естествено и тук те варират, но основнаата част са в рамките на 0.25%. Единични са случаите, когато тази такса е чувстително по-ниска или чувствително по-висока. От началото на годината досега 3, може би 4 банки са коригирали таксата си за управление. Отново посоките са различни, но промените доближават новите стойности до обичайните за банковия сектор.

Застраховки “Имот“ и “Живот“
Това са допълнителни разходи, които могат и променят цената на кредита. Проучванията показват, че понякога или не се изискват, или са за сметка на банката. Това е в сила основно за застраховка “Живот“. Към момента само една банка изисква такава, а друга предлага застрахователен пакет, в който са включени и двете застраховки. Що се отнася до застраховка “Имот“, като цяло банките я събират от заемателите и болшинството от тях имат такава. На пазара се е оформил своеобразен среден размер на премията около 0.15%. Отклоненията са в съвсем тесни границии в рамките на ± 5 базисни пункта и премиите рядко надхвърлят 0.20%. Може да се твърди, че тези застраховки са относително стабилни и размерите им не се променят често.

Обобщавайки всичко дотук, нека разгледаме и пример, с който да илюстрираме влиянието на таксите. Жилищен кредит за сума 75 хил. лв., стойност на жилището - 100 хил. лв., срок - 20 години.
Да приемем, че таксата за разглеждане на документи е 20 лв. Освен нея заемателят трябва да плати още 120 лв. за оценка на имота и 1% например за усвояване на кредита. Така се оформя първоначален разход в размер на 890 лв. Към месечната вноска ще трябва да се добавят още 0.2% за застраховка “Имот“ (200 лв.) и веднъж в началото на годината 0.25% върху остатъка по главницата за управление на кредита.
Вижда се, че разходите, свързани с един кредит, не са малко и това оказва съществено влияние върху крайната цена на заема. Добре е всеки бъдещ кандидат за заем да се запознае с тях, за да има ясна представа какво ще трябва да плаща занапред и най-важното – какво ще трябва да плати още преди дори да е получил заема.

 
< Предишна   Следваща >


© 2021 Всеки дом