Новинарски флаш

vsekidom.com използва виртуализация на сървъри от No5.digital

 
powered_by.png, 1 kB
Актуално Печат
Автор Всеки Дом   
Ще ядем ГМО

Рибодомати и картофоягоди може да излязат по сергиите от 2008 г., след като “Държавен вестник” публикува специална тарифа. 5 300 лв. е таксата за издаване на разрешително за пускане на пазара на генетично модифицирани организми (ГМО) и за освобождаването на комбинация от ГМО като продукти или съставки на храни. Толкова трябва да платят гражданите или фирмите, които вече са получили разрешение, чийто срок изтича. Това пише в тарифата за таксите, публикувана в “Държавен вестник. Съгласно действащия у нас Закон за ГМО на етикета на всяка храна трябва да има информация, ако в нея се съдържат съставки с ГМО. Това обаче най-често не се прави.

Увеличава се заетостта

Продължава тенденцията на увеличаване на заетостта и намаление на безработицата за третото тримесечие на 2007 г. в сравнение със същия период от миналата година. Това сочат резултатите от проведеното от НСИ наблюдение на работната сила. Икономически активните лица в страната са 3 550.6 хил., което е 53.5% от населението над 15-годишна възраст. През третото тримесечие на 2007 г. заетите лица са 49.9% от населението. Броят на заетите лица се увеличава със 114.7 хил. в сравнение с миналата година.

Очакват понижение на инфлацията през 2008 г.

За 2008 г. е разчетен реален растеж на БВП от 6,4 на сто, колкото е и очакваният растеж за 2007 г., а в сума по текущи цени се очаква той да достигне 61 711 000 000 лева. Това се посочва в доклада на бюджетната комисията по законопроекта за държавния бюджет за 2008 г. Допуска се, че лихвите в евро ще се движат в рамките на 4,3 - 5 на сто. Валутният курс на лева към щатския долар за 2008 г. се прогнозира да бъде 1,40 лв. Осигурени са средства за провеждане на политиката за увеличаване на доходите от работна заплата на две стъпки: от 1 януари - компенсиране на всички ощетени от въвеждането на плоския данък с работни заплати до 430 лв. за заетите по трудово правоотношение и до 375 лв. за заетите по служебно правоотношение; и от 1 юли - индексация на всички работни заплати на заетите в бюджетния сектор с от 5 до 10%.


 
< Предишна   Следваща >


© 2021 Всеки дом