Начало arrow Семеен капитал arrow Лесно ли се инвестира на капиталов пазар?
Новинарски флаш

vsekidom.com използва виртуализация на сървъри от No5.digital

 
powered_by.png, 1 kB
Лесно ли се инвестира на капиталов пазар? Печат
Автор Иван Стойков   
ImageИли как да си купите дялове/акции на взаимен фонд

Понятията инвестиране, инвестиция, капиталов пазар, доходност все повече започват да се срещат и у нас. Противно на очакванията, че хората не разполагат със средства, наблюденията показват, че търсенето на алтернативи за инвестиране на определени суми непрекъснато расте. Самият факт, че определени средства са налични и хората са готови да ги инвестират, е показателен за това, че пари в населението все пак има.

Винаги когато става въпрос за инвестиране, хората, имащи отношение към тези процеси, обикновено дават съвети, предлагат стратегии, разкриват плюсовете и минусите. В това няма нищо лошо, напротив – това е най-полезната информация, която може да бъде дадена, но в същото време нещо съвсем просто остава в страни. Самата технология на покупка на дялове/акции не се описва, както и какво е това всъщност човек да притежава ценни книжа и какво да ги прави, след като ги закупи.

Покупка на дялове/акции

Стъпка 1

Самата покупка на книжата може да се осъществи основно от две места. Едното е инвестиционният посредник (или банка), който е избран да продава книжата на фонда. Другото място е офис на управляващото дружество, което е организирало фонда или фондовете. Обикновено покупката на книжа се извършва, като се внесе по банков път сумата, предназначена за инвестиране. Банката издава документ за превода.

Стъпка 2

Инвеститорът трябва да отнесе документа за внесената сума там, откъдето е решил да купи книжата – управляващото дружество или инвестиционния посредник. Там се попълва т.нар. „поръчка” за покупка на дялове. Попълва се също и копие от нея. След един до няколко работни дни може да се вземе документът с потвърждение за изпълнена поръчка и с точната цена на покупката. Тъй като закупуваните книжа са безналични, (инвеститорът не ги получава физически), те се регистрират в системата на Централен депозитар с името и ЕГН на притежателя ми. Част от функциите на тази институция са регистриране на ценни книжа и поддържане на регистър за сделките с тях. Ако инвеститорът желае официален документ за притежаваните от него книжа, може да изиска такъв. Това е т.нар. „депозитарна разписка” - документ, удостоверяващ притежаването на съответния вид и брой книжа.

Книжата, които могат да се купят, могат да бъдат два вида (в зависимост от това под каква форма е организиран взаимният фонд) – дялове и акции. Взаимните фондове биват договорни фондове - емитират (продават) дялове, и инвестиционни дружества - емитират акции. Относно броя книжа, които могат да се закупят, също има определена специфика. Принципно могат да се закупят толкова книжа, за колкото е достатъчна сумата. Покупката на книжата се извършва по т.нар. „емисионна цена”, или казано с други думи, това е цената, по която фондовете продават книжата.

Нека разгледаме един пример: Цената на един дял е 12 лв., сумата, която се инвестира, е 3500 лв. Разделяйки сумата на цената, се получава числото 291.67 бр. Вижда се, че то не е цяло и в този случай са възможни два варианта. Първият е да се закупят 291 дяла, защото сумата е достатъчна за закупуването им и недостатъчна за закупуването на 292 дяла. Вторият вариант е да се закупят 291.67 дяла. За да е възможно това обаче, фондът трябва да позволява покупката на т.нар. „частични дялове”. В противен случай единствената възможност е предходният вариант.

Нещо, което е хубаво да се знае преди покупката, е, че цената не е съвсем ясна. Независимо че поръчката се подава при една цена, тя се изпълнява по цени, следващи деня на подаването й. От такава гледна точка е добре, когато се записват книжа за покупка, да се разполага с достатъчно голяма сума, за да бъде записан желаният брой. При покупка на книжа от взаимен фонд инвеститорът ще срещне т.нар. „разход по емисията”. Обикновено се измерва в проценти и се дължи от инвестиращия. Веднага ще направим уточнението, че този разход се заплаща косвено, тъй като той е калкулиран в цената, по която се купуват книжата. И накрая - добре е инвеститорът да договори ежедневно известяване за състоянието на инвестицията му. Управляващите дружества, които предлагат тази услуга, предоставят възможност чрез съответната регистрация в тяхна система ежедневно да се проследява стойността на инвестицията.

Какво следва след покупката?

Основното, което инвеститорът трябва да прави, след като е инвестирал, е да очаква цените на притежаваните от него книжа да се повишат. Целта е такава, защото с продажбата на дяловете се реализира печалбата, респективно доходността. Хубаво е по време на държането на книжата инвеститорът да следи как се движат цените им. Това до определена степен дава известна представа към даден момент каква е печалбата от инвестицията и струва ли да се държат още книжата, или е време да се продадат.

Съвет: Ако инвестицията е първа за инвеститора, добре е да не се вземат самостоятелни решения. Допитването до консултанти е повече от препоръчително, за да се избегнат неизгодни инвестиции.

Продажба на дяловете

Това е моментът, когато инвеститорът реши да закрие позициите си и така да реализира печалба от своята инвестиция. Като цяло процедурата по продажба на книжата е сходна с тази при покупката им. Когато инвеститорът реши да си продаде книжата, той подава поръчка за продажба. Обикновено поръчката се изпълнява до няколко дни след подаването й. След като бъде изпълнена поръчката, инвеститорът получава паричната равностойност на броя книжа, умножени по тяхната цена. Цената в случая е т.нар. „цена за обратно изкупуване”. Тук също има разход, който се заплаща косвено от инвеститора. Това е т.нар. „разход по обратно изкупуване”, като и тук той е калкулиран в цената.

Привидно механизмът на покупка и продажба на книжа изглежда не много сложен. Независимо от това има етапи, които трябва да се преминат, а понякога това отнема повече време, отколкото може би очаква инвеститорът. Това в никакъв случай обаче не бива да е пречка пред него, ако счита, че инвестицията си струва.

 
< Предишна   Следваща >


© 2021 Всеки дом