Начало arrow Семеен капитал arrow Какво да правим със закупените дялове от масовата приватизация
Новинарски флаш

vsekidom.com използва виртуализация на сървъри от No5.digital

 
powered_by.png, 1 kB
Какво да правим със закупените дялове от масовата приватизация Печат
Автор Иван Стойков   
ImageНемалка част от българското население помни първата и втората вълна на приватизацията. Част от нас участваха, други не. Всичко това вече е в миналото и логичният въпрос е какво да правим сега със закупените дялове от фондове и предприятия. 

Какво се случи с приватизационните фондове и приватизираните предприятия?

След приключването на приватизацията приватизационните фондове, които успяха да оцелеят, продължиха съществуването си. Те обаче не съществуват с познатите от времето на приватизацията имена. Всички приватизационни фондове понастоящем са преименувани и преобразувани в холдинги. Това е най-важното, което трябва да знае всеки участник в приватизацията. Когато търси своя фонд, добре е да се осведоми как се е преобразувал той. Понякога тази задача се оказва трудна, тъй като не са много местата, откъдето може да се получи подобна информация. Списък на приватизационните фондове, как са преименувани и техни координати могат да бъдат открити на сайта на Комисията за финансов надзор (КФН). Също там може да се открие информация и за приватизираните предприятия.

Какво се случи с боновите книжки?

Те продължават да са удостоверение, че дадено лице е участвало в масовата приватизация. В тях е описано в кои фондове или предприятия е инвестирало и по колко книжа са закупени. Самото удостоверяване на притежанието на тези книжа се извършва чрез т.нар. депозитарна разписка. Важно уточнение е, че такава може да е била издадена, но може и да не е. Неиздаването на депозитарна разписка не означава, че инвеститорът не притежава книжата. При необходимост или при желание всеки може да се обърне към инвестиционен посредник и да поръча издаването на такава. Депозитарните разписки се издават от Централния депозитар.

Какво можем да направим със закупените дялове?

Единият вариант е инвеститорът да ги задържи. Продажбата им е другата възможност. Нормалната и легитимна продажба на книжа от приватизационни фондове и предприятия се извършва на фондовата борса. Така инвеститорът получава реалната пазарна цена на своите книжа.

Самият механизъм на продажба на част или на всички дялове от боновата книжка накратко е следният:

Продажба на всички или част от дяловете
- Осведомете се какво е състоянието на вашия приватизационен фонд или предприятие. По всяка вероятност те са преименувани, ако съществуват. Възможно е и да не съществуват вече. Такава информация можете да получите от КФН и инвестиционните посредници.

- Обърнете се към вашия фонд (холдинг), респ. предприятието или инвестиционен посредник и разберете дали е имало увеличаване на капитала. Може да се окаже, че е имало увеличение на капитала и на практика да сте собственик на повече от записаните в боновата книжка дялове.

- Обърнете се към фонда (холдинга), респ. предприятието или инвестиционен посредник и разберете дали, кога и какъв дивидент е разпределян. Запомнете, че търсенето на дивидент има давностен срок и ако в него не потърсите дивидентите си, ги губите.

- Осведомете се каква е актуалната цена на книжата ви в момента и дали фондът (холдингът), респ. предприятието се търгува на фондовата борса. Информация за цените на акциите можете да получите от сайта на Българската фондова борса (www.bse-sofia.bg) или от инвестиционните посредници.

- Подайте поръчка за продажба на всички или на част от книжата според вашето желание. Подобна поръчка се подава в офисите на инвестиционните посредници (няма значение към кой от всички ще се обърнете). Необходимите документи са лична карта и депозитарна разписка за съответните книжа. Ако не разполагате с такава, инвестиционният посредник ще ви извади. Поръчката ще бъде изпълнена на следващия ден по цена, определена към края на работния ден, в който е подадена поръчката (т.е. при подаване на поръчката не е известно по каква цена ще бъдат продадени дяловете).

- Последната стъпка е да получите парите от продажбата. Тук е въпрос на практика до колко дни е възможно да получите сумата.

ImageИ в заключение, имало ли е или не смисъл от участието в приватизацията, всеки инвеститор сам може да си отговори. Продавайки своите дялове от фондовете или предприятията, в които е инвестирал, ще получи част от отговора на този въпрос. В случай че решението му е да продължи да е инвеститор в тези компании, винаги може да следи каква е стойността на инвестицията му и да изчака изгоден момент, за да продаде дяловете си с по-добра печалба.Допълнителен доход от инвестицията (ако реши да я задържи) е дивидентът.

 
< Предишна   Следваща >


© 2021 Всеки дом