НОВИ КНИГИ
Автор Всеки Дом   

Image„Благодарността – начин на живот“
Автор на тази книга е Луиз Хей – водеща фигура в движението Нова епоха, известна като един от лечителите на нашето време. Изключителните й прозрения за връзката между мисловната дейност и заболяваниятя на тялото са резултат не само от натрупана информация, но и от личен опит. Оригиналната си система за диагностика и лечение тя представя в първата си книга - „Излекувай тялото си“.
В „Благодарността – начин на живот“ Луиз Л. Хей е събрала прозренията и мъдростта на някои от най-вдъхновените хора, които познава. Сред нейните приятели, които споделят мисли за благодарността, са световноизвестни автори като Уейн Дайър и Джералд Джамполски, познати и на българските читатели, както и много лекари, духовници и учители. Чрез техните посланич всеки може да осмисли и преосмисли благодарността като нагласа, която обогатява всяко преживяване. (Издателство „Кибеа“)

Image„Силата на Кабала“
Автор е Йехуда Бърг, посветен равин, водещ специалист по Кабала. Доскоро обгърната в тайна, Кабала вече е пред вас. Представете си животът ви да бъде изпълнен със смисъл, проникновение и безгранично удовлетворение. Представевтв си дните ви да бъдат пропити с прозрения и енергия. Това е силата на Кабала“ - сила от която светът е бил лишаван цели 2000 години. На най-дълбоките ви желания винаги е било отредено да се изпълнят. Но системата и формулата за достигане на истинско себеосъществяване са били скривани векове наред, до този момент. Повечето книги за Кабала ви заливат с история, научни знания и сурови факти, докато „Силата на Кабала“ предлага автентични принципи как да живеетв в Светлината! Всяка страница съдържа възможност наистина да промените живота си и света. (Издателство „Кибеа“)