Тест по география - отговори
Автор Отбор Балета на ГДР   
1.г
2.б
3.а
4.б,в
5.б
6.г
7.б,г
8.б,в
9.в
10.а,в,г