Софтуера като настъпена мотика...
Автор Всеки Дом   
Чайник - начинаещ потребител, ненастъпил още мотиката и затова уверен, че мотики не съществуват.
Леймър - потребител, редовно настъпващ мотиките, но продължаващ да вярва, че мотики не съществуват.
Тесен специалист - потребител, овладял до съвършенство настъпването на едни и същи мотики.
Широк специалист - потребител, имащ на челото си две или повече цицини.
Програмист - този, за когото при настъпването на мотиките е най-важен резултата. Понеже му е омръзнало да настъпва чуждите мотики, прави свои собствени.
Напреднал програмист - програмист, настъпващ дадена мотика не повече от два пъти.
Копирайт - концепция, ограничаваща броя на достъпните за настъпване мотики според финансовите възможности на потребителя.
Геймър- този, за когото при настъпването на мотиките най-важен е самия процес. Обикновено не може да произвежда собствени мотики.
Чийтър - разновидност на геймъра, настъпва само мотики с дунапренови калъфки на дръжката и обикновено само по веднъж.
Хакер - този, който е способен да настъпи мотиката даже ако е затворена в барака и заключена с катинар.
Хакер-идеалист - благороден борец за правото всеки да може да настъпи неограничен брой мотики.
Microsoft - корпорация, световен лидер в производството на мотики.
Бил Гейтс - митично същество от програмисткия фолклор; зъл дух, покровител на мотиките.
Ъпгрейд - процес на непрекъснато харчене на пари за нови мотики, всяка от които удря още по-силно от предишната.
Бета-версия - версия, в която мотиките се виждат с невъоръжено око.
Релийз - версия, в която мотиките са покрити със шума.
Съвместимост на версиите - принцип, позволяващ новите мотики да ви нацелват точно по цицината от предишните.
Асемблер - език за програмиране, позволяващ да настъпваш мотиката няколко милиона пъти в секунда.
Локална мрежа - технология, позволяваща да бъдеш праснат по челото даже когато мотиката е настъпил някой друг.
Интернет - технология, позволяваща да настъпваш мотики на другата страна на земното кълбо.
Мрежова конференция - технология, позволяваща на всеки да настъпва не само своите, а и чуждите мотики.
Кирилишки кодировки - подаръчен комплект мотики за потребителите на интернет.
Приятелски интерфейс - гумена облицовка на дръжката на мотиката.
Гъвкав (настройваем) интерфейс - облицовка на дръжката на мотиката, която можеш да нагодиш по височината на челото си.
Графичен интерфейс - мотика с регулировка на цвета и силата на искрите, които ще видиш след като те прасне по челото.
Ненадеждна система - мотика, които ви бие по челото даже и тогава, когато не сте я настъпили.
Надеждна система - мотика, които ви бие точно по челото даже и тогава, когато сте с гръб към нея.
Многозадачност - концепция, позволяваща да настъпиш няколко мотики едновременно.
Обектно-ориентирано програмиране - метод за производство на мотики на принципа на матрьошките.
Мануал (ръководство) - книга, описваща различните начини за настъпване на мотиката. Никога не се ползва от леймърите и хакерите. Напредналите програмисти я използват сред като настъпят мотиката втори път.
Техническа поддръжка - служба, която дава съвети какво да се прави след настъпване на мотиката. Обикновено първият и съвет е да настъпиш мотиката пак и да сравниш усещанията.

--------------------------------------------------------------------------------
превод: Генади Атанасов - Инжинера. Вариант от 05 Февруари 2002 г.


--------------------------------------------------------------------------------
Руският оригинал:

Чайник - ничинающий юзер, ни разу не наступавший на грабли и потому уверенный, что граблей не существует.
Ламер - юзер, регулярно наступающий на грабли, но по-прежнему уверенный что граблей не существует.
Узкий специалист - юзер, в совершенстве владеющий наступанием на одни и те же грабли.
Широкий специалист - юзер, имеющий на лбу более двух шишек.
Программер - тот, для кого в наступании на грабли важнее всего результат. Устав наступать на чужие грабли, изготавливает свои собственные.
Продвинутый программер - программер, наступающий на каждые грабли не более двух раз.
Копирайт - концепция, ограничивающая количество доступных для наступания граблей финансовыми возможностями юзера.
Геймер - тот, для кого в наступании на грабли важнее всего процесс. Обычно не способен изготовить собственные грабли.
Читер - разновидность геймера; наступает только на грабли с поролоновыми насадками на ручке и обычно не больше одного раза.
Хакер - тот, кто способен наступить на грабли, даже если они спрятаны в сарай и заперты на замок.
Хакер-идеалист - благородный борец за право каждого наступать на неограниченное количество граблей.
Microsoft - корпорация, всемирный лидер по производству граблей.
Билл Гейтс - мифическое существо из программерского фольклора; злой дух - покровитель граблей.
Апгрейд - процесс перманентной траты денег на покупку все новых граблей,каждые из которых бьют больнее предыдущих.
Бета-версия - версия, в которой грабли видны невооруженным глазом.
Релиз - версия, в которой грабли присыпаны листьями.
Совместимость версий - принцип, позволяющий новым граблям попадать точно по шишке от предыдущих.
Ассемблер - язык программирования, позволяющий наступать на грабли несколько миллионов раз в секунду.
Локальная сеть - технология, позволяющая получить по лбу, даже когда на грабли наступает кто-то другой.
Интернет - технология, позволяющая наступить на грабли, находящиеся надругой стороне земного шара.
Сетевая конференция - технология, позволяющая каждому наступить не только на свои, но и на чужие грабли.
Русские кодировки - подарочный набор граблей для пользователей интернета.
Дружественный интерфейс - резиновая накладка на ручку граблей.
Гибкий (настраиваемый) интерфейс - накладка на ручку граблей, которую можно двигать, подгоняя под высоту своего лба.
Графический интерфейс - грабли, позволяющие регулировать цвет и интенсивность искр после удара по лбу.
Ненадежная система - грабли, которые бьют вас даже тогда когда вы на них не наступаете.
Надежная система - грабли, которые бьют вас по лбу, даже когда вы стоите к ним спиной.
Многозадачность - концепция, позволяющая наступать на несколько граблей одновременно.
Объектно-ориентированное программирование - метод изготовления граблей по принципу матрешки.
Мануал - книга, описывающая различные способы наступания на грабли. Никогда не используется ламерами и хакерами. Продвинутые программеры используют ее после того, как наступят на те же грабли во второй раз.
Техподдержка - служба, дающая советы, что делать после наступания на грабли. Обычно первый ее совет - наступить на грабли еще раз и сравнить ощущения.
send by internet
--------------------------------------------------------------------------------
Ваши письма... "Недавно заметил интересную деталь в Windows XP. На машинах с явно отличающейся конфигурацией, загрузка/выгрузка системы занимает примерно одиннаковое время. Решил копнуть инет по этому вопросу и вот что мне удалось нарыть: Оказывается время выгрузки системы искусственно занижается, чтобы все сервисы успели корректно завершить свою работу. Эту фишку можно настроить в реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\WaitToKillServiceTimeout
По умолчанию значение этого параметра 20000, но ничто не мешает нам установить его на 0 и наслаждаться быстрым shut down'ом. С загрузкой та же фигня, но для её ускорения и оптимизации Микрософт выпустило специальную утиль Fast System Startup for PCs Running Windows XP. Работает она в два этапа:

1. Анализ системы - выгрузка всех преложений и перезагруз. Для этого заходим сюда: File -> New -> Next boot + Drivers Trace . В принципе, в этом окошке можно ничего не менять и молча нажать ОК, но для точности анализа можно увеличить количество перезагрузок.
2. Оптимизация загрузки. После просмотра диаграмм всевозможных процессов, происходивших во время загрузки, идём на Trace -> Optimize System и делаем последнюю перезагрузку. Теоретически можно сократить загрузку до 50%, но всё зависит от конкретной машины и её конфигурации".

send by Dialer

Непознати думи: фигня производно от фига (кукиш), жест, при който палеца се поставя между показалеца и средния пръст